Bli Kursledare!

Annette Hörnfeldt - en av sveriges bästa sockerkonstnärer - certifierar dig i olika kurstekniker så att du själv kan boka in kurser i dina värdinnors hem.

Du lär dig att "bryta ner" kursen i delar och inte bara modellera/spritsa, utan även hur materialet du arbetar med fungerar, hur du lär ut och vad som behövs för att få ett lyckat resultat.

För att kvalificera dig för utbildningarna Annette håller, ska du vara en aktiv konsulent, samt ha varit ute på 5 egna visningar inom en tidsintervall på
3 månader. Detta för att du ska ha fått en liten erfarenhet av hur våra visnignar fungerar.

För mer information kontakta oss!

Eddie Spence med ett av sina vackra arbeten. Hela tårtan är spritsad med kristyr.
Spritsade liljor i krityr av Annette Hörnfeldt
Eleganta cupcakes för alla festilga tillfällen.